wij-samen 'Groeien in Bewustzijn'

wij-samen

is een geïnspireerd platform

met als doel te komen tot

Samen-Leven in Harmonie

- mensen samen-brengen die Harmonieus samen-leven

- mensen samen-brengen die Harmonieus willen samen-leven

- mensen inspireren tot Harmonieus samen-leven. 

 

Bewustzijn

wij-samen

'Groeien in Bewustzijn'

kan middels vele methoden, waarvan er hier enkelen onder de aandacht worden gebracht.

Deze methoden helpen om te groeien naar innerlijke rust; innerlijke vrede.

Zo binnen - Zo buiten

Een Wereld in Harmonie

wij-samen

Mantra voor Harmonie

Moge alle wezens

in het Universum

gelukkig en vrij zijn,

en mogen mijn gedachten

woorden en daden

hieraan bijdragen.

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu