Reiki en Seichem Oorsprong


Om de oorsprong van Reiki, Seichem en andere stralen en energieën in onze wereld te duiden, nemen we als beginpunt voor deze weergave de Big Bang. 

Uit de Big Bang zijn vele energieën en stelsels vrijgekomen, waaronder ook het universum, Sterrenstelsel, planeet, waarbinnen wij leven. 

Wat ons het meeste bezighoudt in deze is planeet aarde met al haar Leven, waar wij als mens deel van zijn. 

Eén van de belangrijkste energieën voor het leven op Aarde is Levensenergie, Prana, Chi. Deze is noodzakelijk en stroomt sowieso via de adem.

Daarnaast kan men, middels beoefening van bepaalde methoden deze Levensenergie, Prana, Chi, versterken. Hoe krachtiger Chi stroomt, hoe meer kracht en gezondheid in een levend wezen. 

Gekende methoden zijn yoga, ademhalingstechnieke, Reiki , enz ... 

Alhier gaan we ons verder verdiepen in het ontstaan van de Reiki-methode(n).

Onderstaand vind je het verhaal van Mikao Usui, grondlegger van de meest gekende Reiki-systemen.

Heel bewust staat er 'Verhaal' en 'Legende' daar er veel meer te vertellen valt over Mikao Usui en Reiki-Do.


Reiki en Mikao Usui

Voor de geschiedenis, het verhaal van het ontstaan van de Reiki methode, verwijzen we naar Mikao Usui. 

Mikao Usui staat bekend als de ontdekker van de Reiki.

Strikt genomen is hij de herontdekker, want werken Reiki is in de oudheid al bekend geweest bij diverse groepen, zij het onder andere namen.

 

Het Verhaal van Mikao Usui - De Legende

Mikao Usui gaf tegen het einde van de 19e eeuw les op een christelijke universiteit in Kyoto Japan.

Op een dag vroegen zijn studenten hem naar de aard van de genezingen van Jezus.

Mikao Usui besloot om daar ernstig onderzoek naar te gaan doen.

Hij reisde de wereld af en kwam daarbij onder andere in Chicago, Amerika, studeerde Sankriet om oude geschriften te kunnen lezen en ging naar India. In oude geschriften vond hij symbolen en formules, die iets te maken hadden met de genezende kracht die hij zocht. Hij kon er echter niets mee. Uiteindelijk keerde hij terug naar Japan.

Hij besloot als laatste poging 21 dagen te gaan vasten en mediteren op de heilige berg Kurayama. Hij verzamelde 21 steentjes en elke dag gooide hij er 1 weg. Aanvankelijk gebeurde er niets totdat de 21e dag aanbrak...Hij had een visioen, waarin de symbolen en formules hem in het voorhoofd raakten. Hij "had het licht gezien" en daalde af van de berg. Hij voelde zich energiek en sterk en dat was verbazend na 21 dagen vasten en mediteren. Hij stootte tijdens de afdaling zijn teen aan een steen. Instinctief pakte hij zijn teen vast en tot zijn verbazing stopte na enkele minuten het bloeden en nam de pijn af. Hij arriveerde bij een herberg en bestelde een compleet ontbijt. Normaal gesproken is zoiets na een vastenperiode niet erg verstandig, de maag kan dan het voedsel nog niet aan. Mikao Usui at met smaak en verwerkte het ontbijt zonder last te krijgen van indigestie.

De kleindochter van de herbergier leed aan vreselijke kiespijnen. Mikao Usui bood aan te helpen en de hulp werd geaccepteerd. De pijnen verdwenen en Usui kreeg steeds meer in de gaten welk een kracht hij ontvangen had.

 

Chujiro Hayashi en Hawayo Takata

Het systeem van Reiki werd rond de eeuwwisseling aan de Japanse theoloog Dr. Mikao Usui geopenbaard, dit dankzij zijn levenslange beoefening, opleidingen en interesse.

Hij ontdekte de sleutels om deze Reiki energie van mens tot mens door te geven en te gebruiken.

In een ononderbroken traditie worden deze doorgegeven van Meester op leerling.

Chujiro Hayashi werd door Mikao Usui opgeleid, welke op zijn beurt, de Amerikaans-Japanse, Hawayo Takata inwijdde in de leer.

Hawayo Takata introduceerde in de 70-er jaren het Reiki-systeem in de Verenigde Staten.

Vanaf dan werd gesproken van Reiki-masters. Zij heeft 22 mensen tot Reiki-master opgeleid.

De 22 Reiki-masters, opgeleid door mevrouw Takata leken niet allemaal hetzelfde geleerd te hebben van haar. Daaruit zijn de verschillende Westerse Reiki-systemen ontstaan. De verschillende Reiki systemen zorgen soms voor verwarring voor wie aan Reiki wil beginnen. Wat ik kan zeggen is: Reiki is Reiki. Als je interesse hebt voor een Reiki systeem ga dan de oorsprong van het Reiki-systeem wat je wil volgen na, maar vooral: kijk naar wat de master van jouw keuze uitdraagt en kan.


Seichem

Seichem, een overkoepelende benaming voor de energieën van de 4 Elementen, en de hier aangereikte healing-methode vindt dan weer zijn oorsprong bij Kathleen Milner. 

Kathleen Milner was ingewijd in de lijn van bovengeschreven 22 Reiki-masters. 

Als zijnde krachtig medium was het haar betrachting om zoveel mogelijk de oorspronkelijke kracht van Reiki terug te realiseren. Hiertoe ging ze in verbinding met haar medium-kanalen. Dit heeft ertoe geleid dat ook andere energieën onder haar aandacht kwamen, zoals o.a. Seichem. 

Kathleen heeft zich ook verdiept in vele andere healing-methoden, waaronder ook sjamanisme, egyptische healingmethoden, en zo veel meer. Ze heeft verscheiden boeken geschreven, ook healing en methoden voor dieren komen aan bod. 

Dit alles heeft Kathleen Milner naar buiten gebracht onder de overkoepelende benaming: Tera-Mai, waarop een trademark rust.