Reiki en Seichem


Reiki

Reiki

een boeiende ontdekking en ervaring. Als we weten dat Reiki 'universele levensenergie', 'prana', 'Chi' is, dan is Reiki een heel belangrijke basis voor alle leven op aarde en zeker ook voor energiewerk. 

Meer ... 

 


Seichem

Seichem: Healen met de 4 Elementen.

Reiki: de energie van het Element Aarde

Sakara: de energie van het Element Vuur

Sophi-el: de energie van het Element Water

Angeliclight: de energie van het Element Lucht

Meer ...