Esoterie


Esoterische Healing

Wat is Esoterie 

Esoterie betekent' van binnen naar buiten'. De kracht van Het Leven en de mens bevindt zich IN de mens. Het is de bedoeling om je als mens steeds bewust te zijn van die Innerlijke Kracht, om dan vandaaruit te reageren op de buitenwereld.

Als ik het hier heb over Esoterie, dan spreek ik over de leringen welke de Tibetaan, Meester Djhwal Khul (D.K.), gedeeld heeft met de wereld en welke weergegeven zijn de boeken van Alice A. Bailey.

Deze leringen hebben geen voorspellend karakter; ze zijn veel-verklarend en duidend. 

D.K. Spreekt dan ook over 'de nieuwe psychologie'. 

Vele jaren mocht ik opleidingen volgen in deze materie en uiteraard het allerbelangrijkste, toepassen, leren toepassen, in het dagelijkse leven. Het zijn deze kennis en ervaringen welke ik op mijn beurt met jullie wens te delen. Stap voor stap worden cursusboekdelen welke ik opgebouwd heb alhier gedeeld. 

Een schat aan informatie voor een vreugde- en vredevol leven! 

Graag verwijs ik ook naar onderstaande websites

alwaar je nuttige en interessante lectuur kan vinden over Esoterie/Theosofie.

Uitgever boeken Alice A. Bailey: Lucistrust.org

Theosofie.net voor interessante lectuur over esoterie/Theosofie.


Esoterische Healing

De 7 Kosmische Stralen, het Kosmisch Vuur. 

De kennis en leer over de 7 Kosmische Stralen is een methode welke ons helpt het universum en het leven te begrijpen. Hoe beter we begrijpen hoe makkelijker we dingen een plaats kunnen geven en zo komen tot een harmonieus leven. 

Meer ... 

 


Esoterische Psychologie

Esoterische Astrologie

Esoterische Astrologie is deel van Esoterische psychologie, en is zielsgerichte Astrologie en verschilt van de methoden van westerse astrologie. 

Het uitgangspunt alhier is dat elk dierenriemteken beïnvloed wordt door één of meerdere van de 7 Kosmische Stralen en planeten.

Elke mens op deze planeet incarneert tijdens een bepaalde kosmische constellatie, waarbij de zon, de maan, planeten en sterren en alzo ook de dierenriemtekens een bepaalde stand hebben. Deze constellaties hebben invloed op het tot leven gekomen wezen en vertellen veel over de aardse persoonlijkheid van een mens, de uitdagingen en talenten, de zielsbestemming en zo veel meer...


Esoterische Persoonlijkheids- en Zielsanalyse

Ontdek de talenten van je persoonlijkheid

en de doelen van je Zielswezen.

Een esoterische persoonlijkheids- en zielsanalyse geeft duiding omtrent je Levens- en Zielepad.

Soms zit je in het leven even vast en zijn dingen niet duidelijk.

Soms voel je een stuwing in jezelf om 'meer' te willen weten.

Soms weet je wie je bent; dan weer niet.

Een Persoonlijkheids- en Zielsanalyse werpt hierop Licht. Meer ...


Esoterische Healing

Esoterische Healing 

De basis van deze methode is initiatie, afstemmen, in de energieën van de 7 Kosmische Stralen en gebruik leren maken van het uitstralende vermogen, groeien in bewustzijn en kracht. Het is een diepgaande, krachtige methode welke door de eeuwen heen aan kracht wint en leidt tot diepgaande healing op zielsniveau. Bij Esoterische Healing werken we naast uitstraling, o.a. ook met Driehoeken van Healing. Meer ... 

 


Esoterische Healing

De Evolutie van de Mens, de mensheid.

Ook de evolutie van de mensheid staat onder invloed van de werking van de 7 Kosmische Stralen en alzo ook middels de tekens van de Dierenriem. Momenteel bevinden we ons in het Watermantijdperk; het Vissentijdperk is in uitstolling. Als men de werking van Waterman bekijkt tov Vissen, dan zijn de wereldse zaken waar we ons nu in bevinden overduidelijk. Deze duidelijkheid zorgt ervoor dat we ons niet verliezen in de beperkingen, doch vooral ook mogelijkheden kunnen zien en realiseren om de problemen van de huidige tijd het hoofd te bieden en om te zetten. 

Meer informatie over:

- het Vissen Tijdperk (in opbouw)

- het Waterman Tijdperk (in opbouw)


Esoterische Healing

Het pad van Inwijding

(in opbouw)

 


Verlichte Meesters

Verlichte Meesters

(in opbouw)