Over 'wij-samen'

Ingrid Carpentier

Met veel liefde en plezier werd ik geïnspireerd om dit platform op te zetten.

Na een 20-tal jaren een voltijdse actieve praktijk voor 'Ontspanning, Creatitiveit en Bewustzijn' geleid te hebben, werd het tijd om fakkels door te geven. Het werd een tijd van 'ter plaatse rust en herbronnen'.

Doch dit wil niet zeggen 'stilzitten', integendeel, eens het Universum je werkgever is, is stilzitten geen optie. De inspiraties voor 'wij-samen' kregen steeds meer vorm en betekenis.

De intentie voor 'wij-samen' is om vanuit 'inclusiviteit' en  'de geest van delen' mensen samen te brengen om te groeien in bewustzijn; om samen mensen bewust te maken van vele energie-stromingen welke ons leven invulling geven; de keuzes die we hebben als mens; de motivaties van je zielsaspect; kortom het geestelijke begrip van Het Leven tot leven te wekken binnen de mensheid. Het is dit geestelijke aspect, het bewustzijn in de mens, wat zal helpen, wat ertoe zal leiden, dat de mensheid kan samenleven in harmonie.

Het hoogste goed, het hoogste doel voor de mensheid, is het pad te bewandelen om tot vrede te komen, tot harmonie op Aarde, met de uitnodiging naar u, om dit pad samen te bewandelen, 'wij-samen', de ganse mensheid en alle leven op deze planeet Aarde.

De mantra welke dit prachtig weergeeft luidt als volgt:

Lokah Samastah Sokhinu Bhavantu.

Moge alle mensen gelukkig en vrij zijn;

mogen al mijn gedachten, daden en handelingen hiertoe bijdragen, 

of nog anders gezegd:

- mag elke gedachte die mijn hoofd verlaat ontstaan zijn in de liefde van het hart

- mag elke woord wat mijn mond verlaat gevoed worden door de liefde van het hart

- mag elke handeling die ik stel overspoeld worden door de liefde van het hart. 

 

Gesteund en gedragen door een diep weten en aangespoord door de energieën van de Meesters, wil ik de uitdaging aangaan om verder bewustzijn te delen in de wereld. Hiertoe zal ik alle opgedane kennis, leringen, ervaringen en weten met jullie delen, in alle openheid, zonder oordeel, met heel veel ruimte; steeds kijkend naar mogelijkheden en niet naar beperkingen. En, mocht ik ergens de mist ingaan, dan sta ik open om te luisteren naar je 'open visie' en 'weten'. 

Het is hoog tijd dat de mensheid in beweging komt en niet verstard blijft in vastgeroeste overtuigingen of in nieuwe beperkende overtuigingen:

Leven is bewegen

bewegen is ervaren

ervaring leidt tot Weten en Wijsheid,

en van daaruit gaat Leven verder,

'anders' bewegen, ervaren, Leven. 

 

Vrijheid:  'de vrijheid' waar de mens zo naarstig naar op zoek is, kan enkel gevonden worden in de mens zelf en niet daarbuiten.

Vrijheid is een innerlijk gebeuren, een innerlijk gevoel.

Om tot vrijheid te komen dient elkeen in het Leven de verantwoordelijkheid te nemen

voor zichzelf en zijn handelingen.

Echte vrijheid zal aan niemand schade berokken.

De sleutel tot vrijheid is dankbaarheid.

Eens vrijheid gevonden in Jezelf, dien je over te gaan tot het delen van deze vrijheid,

om alzo, met zijn allen samen, als één mensheid, samen te delen;

elkaar versterkend en optillend;

Leven zonder schade te berokkenen:

Eén grote vrijheid, Harmonie! 

 

Dankbaar ben ik voor de vele mensen welke ik reeds heb mogen begeleiden op hun pad; dankbaar om hun groei te zien; dankbaar om zelf te mogen groeien doorheen deze begeleidingen, stappen, bewegingen en ervaringen; dankbaar voor alle leraren welke mij mochten begeleiden op mijn pad; dankbaar ga ik verder, dankbaar deel ik, dankbaar delen, samenwerken, 'wij-samen'. 

 

Laten 'wij-samen' het levenspad bewandelen en delen;

het pad van Vreugde, Vrede en Vertrouwen. 

 

Warme Licht-groet,

Ingrid C