Esoterische Astrologie


Esoterische Psychologie

Esoterische Astrologie

Esoterische Astrologie is deel van Esoterische psychologie, is zielsgerichte Astrologie en verschilt van de methoden van westerse astrologie. 

Het uitgangspunt alhier is dat elk dierenriemteken beïnvloed wordt door één of meerdere van de 7 Kosmische Stralen en planeten.

Elke mens op deze planeet incarneert tijdens een bepaalde kosmische constellatie, waarbij de zon, de maan, planeten en sterren en alzo ook de dierenriemtekens een bepaalde stand hebben.

Deze constellaties hebben invloed op het tot leven gekomen wezen en vertellen veel over de aardse persoonlijkheid van een mens, de uitdagingen en talenten, de zielsbestemming en zo veel meer. 

Esoterische Astrologie gaat niet over 'voorspellen', doch over duiden van energie, eigenschappen, valkuilen, talenten en mogelijkheden.

Ieder mens heeft de vrije keuze om te handelen;

uiteraard geldt steeds de wet van oorzaak en gevolg.

Wie goed doet; goed ontmoet. 

Meer informatie over:

- De 12 tekens van de Dierenriem en hun invloed (in opbouw) 

- Volle Maan (in opbouw)