De 7 Kosmische Stralen


Esoterische Healing

De 7 Kosmische Stralen, het Kosmisch Vuur. 

De kennis en leer over de 7 Kosmische Stralen is een methode welke ons helpt het universum en het leven te begrijpen. Hoe beter we begrijpen hoe makkelijker we dingen een plaats kunnen geven en zo komen tot een harmonieus leven. 

D.K. noemt de kennis over en werken met de 7 Kosmische Stralen 'Nieuwe Psychologie'.

Ons universum is opgebouwd uit deze 7 stralen; elke straal heeft een bepaalde hoedanigheid, bepaalde eigenschappen. 

Ze hebben een sterke invloed in het Universum, en dus ook op planeet Aarde en al haar leven.

Elk mens is zowel in zijn aardse persoonlijkheid, alsook vanuit de Ziel en Monade beïnvloedt door deze 7 Stralen. Naargelang de combinatie vertelt dit veel over de uitdagingen en talenten van een mens.

Meer gedetailleerde informatie wordt hieronder, stapsgewijs, toegevoegd.


Oorsprong en Stroming

Hier een zo eenvoudig mogelijke en summiere weergave van de oorsprong en stroming van de 7 Kosmische Stralen, zodat een beeld kan worden gevormd van hoe deze naar onze planeet toestromen.

Lees meer »