Esoterische Healingtechnieken


Esoterische Healing

Esoterische Healing 

De basis van deze methode is initiatie, afstemmen, in de energieën van de 7 Kosmische Stralen en gebruik leren maken van het uitstralende vermogen, groeien in bewustzijn en kracht. Het is een diepgaande, krachtige methode welke door de eeuwen heen aan kracht wint en leidt tot diepgaande healing op zielsniveau. Bij Esoterische Healing werken we naast uitstraling, o.a. ook met Driehoeken van Healing. 

Zoals altijd bij healing is het bewustzijn en de kracht van de healer belangrijker dan de techniek op zich. 

Voor meer informatie over: (onderstaande pagina's zijn in opbouw)

- De Healer en Groeien in Bewustzijn

- Esoterische Healingtechnieken

- Eénlijnigheid - Antakharana

- Groepsverbinding

- Driehoeken van Healing

- De Chakra's en de 7 Stralen