Reiki Seichem Leefprincipes


Mikao Usui zag Reiki als een spirituele weg en gaf ons, samen met de kennis van de energie, 5 leefregels mee, welke bijdragen aan een gezond en gelukkig leven:

Enkel energie-behandeling doen met Reiki - Seichem is niet voldoende. Een mens dient ook opbouwend te handelen.

Daartoe is het nodig te leven volgens een gezonde levensfilosofie. Deze kunnen we terug vinden in de eenvoudige methode aangereikt door Mikao Usui en de Reiki - Seichem methode. 

 

De vijf Leefprincipes

Kyo dake wa (kjoh dakeh wah) vandaag

Kalu-na (Ikalu nah) ben ik niet boos

Shinpai suna (shin-pei su-nah) maak me geen zorgen

Kansha shite (kansa she-the) ben ik dankbaar

Gyo wo hage me (gyo wo hage me) ben ik toegewijd

Hito ni shinsetu ni (hito nie shin-set-tzu nie) ben ik vriendelijk tegen iedereen.

 

Hoe meer wij begrijpen hoe de energie in en buiten ons werkt, hoe meer wij inzien dat wij werkelijk alle ethische leidingen krijgen die wij nodig hebben, wanneer wij volgens de Reiki - Seichem principes leven.

Veranderingen komen niet tot stand door de Reiki - Seichem principes op te dreunen, maar door ze bij alle beslissingen in je leven te betrekken en vooral door ze toe te passen.

Als we ze opzeggen, waarvoor je ook de Japanse woorden kunt leren, moet de betekenis in je hart weerklinken.

Probeer maar eens, regel per regel, dag na dag, er gaat een wereld voor je open.