Activiteiten 'wij-samen'


Vanuit het 'wij-samen' platform worden activiteiten aangeboden, ook door verschillende collega's, healers en teachers.

Deze collega's, begeleiders, docenten, zijn mensen welke de voorbije jaren bij Inner-Chi opgeleid zijn en zelf een actieve praktijk voor healing en bewustzijnsgroei leiden. 

We staan allemaal voor eenzelfde doel en dat is vreugde en vrede op aarde delen.

Dankbaar ben ik hen voor het vertrouwen wat ze mij geschonken hebben gedurende de vele inspirerende lesmomenten. Daarom bied ik deze mogelijkheid en wisselwerking in vertrouwen aan, door hen op dit platform aan te bevelen.

Tevens geeft het de mogelijkheid om zij die me bevragen voor healing, reading, begeleiding, meditatie en initiatie een degelijke doorverwijzing aan te reiken.

Daarnaast organiseer ik zelf nog bijeenkomsten voor groepswerk.

Ik wens je veel vreugde op je pad. 

Warme Licht-groet,

Ingrid C.