Reiki Seichem Healing


Reiki

Reiki

een boeiende ontdekking en ervaring. Als we weten dat Reiki 'universele levensenergie', 'prana', 'Chi' is, dan is Reiki een heel belangrijke basis voor alle leven op aarde en zeker ook voor energiewerk. 

 

Reiki-Do: De basistoepassing van Reiki is healing via handoplegging. Dit klinkt voor vele mensen 'apart' doch zo apart is het niet; het is één van de meest natuurlijke handelingen die een mens stelt van zodra hij of zij geboren is: als we pijn hebben leggen we als vanzelf onze handen op de pijnlijke of verstoorde plek en alzo activeren en/of versterken we het zelfhelend vermogen van het lichaam. 

Bij een Reiki-cursus wordt je geïnitieerd (ingewijd) in de werking en de energie.

Je helende Reiki-vermogen neemt toe en je leert hoe de energie optimaal aan te wenden en te gebruiken.

Je kan deze methode gebruiken voor healing van jezelf of van anderen.

Uiteraard is het heel belangrijk om jezelf niet te vergeten! 

De Reiki cursussen bestaan uit 3 initiatie-graden. Daarnaast is beoefening nodig om de energieën te integreren. 

Noot van Ingrid: Als er vragen zijn dan hoor ik het graag. 

De 20 jaar ervaring welke ik mocht opdoen als Reiki master teacher, worden hiertoe graag aangewend.


Seichem

Seichem: Healen met de 4 Elementen.

 

Reiki: de energie van het Element Aarde

Sakara: de energie van het Element Vuur

Sophi-el: de energie van het Element Water

Angeliclight: de energie van het Element Lucht

 

De natuur heeft de neiging om altijd haar evenwicht op te zoeken door het in balans brengen van de Elementen, vandaar dat de energie welke nodig is om in het lichaam evenwicht te bekomen zal stromen.  

Bij een Seichem-cursus wordt je geïnitieerd (ingewijd) in de 4 energieën.

Je helende vermogens nemen toe en je leert hoe de energieën optimaal aan te wenden en te gebruiken.

Je kan deze methode gebruiken voor healing van jezelf of van anderen.

Uiteraard is het heel belangrijk om jezelf niet te vergeten! 

De Seichem cursussen bestaan uit 3 initiatie-graden.

Daarnaast is beoefening nodig om de energieën te integreren. 

Noot van Ingrid: Als er vragen zijn dan hoor ik het graag. 

De 20 jaar ervaring welke ik mocht opdoen als Seichem master teacher, worden hiertoe graag aangewend.