Basisinfo bij Inschrijving en Deelname


Lees hier het praktische verloop bij inschrijving voor en Deelname aan de activiteiten van 'wij-samen'. 

 

Deelnemen:

Wie gedurende de laatste jaren opleidingen en cursussen gevolgd heeft bij Inner-Chi (Esoterie) kan deelnemen aan door mij aangeboden bijeenkomsten/activiteiten. 

Bij twijfel bevraag me aub. 

 

Praktisch:

De deur is 15 min voor aanvang open: ‘Binnen zonder bellen’.

  • druk de klink eerst rustig diep omlaag en dan pas de deur openduwen 😊
  • laat, ter beperking van de huidige energiekost, de deur niet onnodig openstaan.

Zorg voor warme sokken en eventueel een kussen en/of dekentje voor tijdens de meditaties.

Er zullen flesjes water, thee en koekjes zijn.

Voor de volle-dagactiviteiten: voorzie zelf je lunchpakketje.

 

Meditaties:

Meditaties worden zo nodig opgenomen en via maillink bezorgd aan de betrokken groep.

Indien nuttig worden de meditaties ook op de website geplaatst, zodat ze werkzaam kunnen zijn voor iedereen.

 

Online:

Er is wederom de mogelijkheid om, indien nodig, online te volgen.

Dit kan via de vermelde 'Deelnamelink' van Teams. Test deze vooraf reeds uit. 

Bij online-deelname kan je inloggen vanaf 15 minuten voor aanvang van de activiteit.

Tracht ten laatste 10 minuten voor aanvang in te loggen, zodat eventuele moeilijkheden met login, beeld en klank nog kunnen opgelost worden.

Mijn gsm is bij de hand en actief via  (Whatsapp of SMS) tot aanvang van de les. Dan gaat die op 'stil'. 

Uiteraard is fysiek aanwezig kunnen zijn diepgaander in de beleving en mogelijkheden.

 

Video-opname:

Indien nodig/mogelijk kan een bijeenkomst eventueel video opgenomen worden.

De Video-opnames worden enkel gedeeld met de geëngageerde deelnemers van de betreffende groep/reeks.

Voor zoveel als nodig vermeld ik hier uitdrukkelijk dat deze opnames enkel bestemd zijn voor eigen gebruik en niet voor verdere verdeling en verspreiding, om welke reden dan ook, en dit ter bescherming van het privé-karakter en alle deelnemers.

 

Gezondheid:

We nemen basis-hygiëne in acht, wat wil zeggen: zorg voor propere handen en hoest in je elleboog en  ‘wie ziek is, koorts, verkouden, keelpijn, e.a. blijft thuis’.

Je kan desgewenst online meedoen en in geval er video-opname mogelijk is kan je later thuis inhalen.

Ik zorg voor regelmatige verluchting van de ruimte.

Hopelijk kunnen we dit seizoen doorlopen zonder meer-maatregelen.

 

Orde:

Gelieve op het einde van de avond kussens, glazen, kopjes, zakdoekjes, e.d. … op te ruimen.

De witte stoelen mogen blijven staan.  

 

Vrije Bijdrage:

Graag in de 'Charity-box'.

 

Lunch:

Voorzie zelf je lunch bij dagactiviteiten, tenzij anders vermeld.

Thee, water en koekjes zijn altijd voorzien; koffie enkel bij dagactiviteiten. 

 

Dat is het zowat … denk ik … 😊

In ieder geval kijk ik ernaar uit om samen verder te groeien en samen te bouwen aan Harmonie en Vrede in de Wereld.

In dankbaarheid!

Als er vragen zijn dan hoor ik het graag.

 

Warme Lichtgroet,

Ingrid