Over de LOGIN

Gepubliceerd op 9 december 2022 om 16:37

Deelnemers aan de Esoterische Reeksen en Themadagen, aangeboden in naam van 'wij-samen', kunnen met het aangereikte wachtwoord (Login) inloggen om cursusboekdelen, meditaties, en andere informaties van de gevolgde activiteit te raadplegen.

Voor zoveel als nog nodig bevestig ik hierbij dat deze Logins en de gebrachte informaties uiteraard enkel bestemd zijn voor eigen gebruik en niet verder gedeeld wordt.

Dit ter bescherming van de privacy van de deelnemers en om te vermijden dat gedeelde stof en informatie verkeerdelijk zou geïnterpreteerd kunnen worden en alzo het doel mist.