Stelling: Weten wat goed of fout is kan enkel door het zelf te doen.  

A brengt aan:

"Donald Walsch stelt dat je pas kan weten of iets goed of fout is als je het ooit zelf gedaan hebt.

(Op vraag aan A wordt bevestigd dat het in een vorige of in deze incarnatie gebeurd kan zijn. )

Voor alle duidelijkheid: op zich ga ik niet direct in op een enkele zin uit een ganse tekst of boek, want de context mist, doch bovenstaande zin is wat bij A is blijven hangen, dus gaan we bespreken en verduidelijken middels een extreem voorbeeld, wat duidelijk aantoont. 

In ons extreme voorbeeld wordt gesteld dat om te weten of bvb iemand vermoorden goed of fout is, je ooit zelf iemand vermoord moet hebben. 

Maw wil dit ook zeggen dat als een geliefde vermoord wordt je dit niet als goed of fout kan bepalen/ervaren als je zelf nog nooit iemand vermoord hebt. Je hebt er geen besef van, ervaring in, of hier iets goed of fout gebeurt.

In de meest basale menselijke vorm, zal deze stelling ooit juist geweest zijn;  erger nog, de mens in zijn nog half dierlijke vorm zou het zelf helemaal OK, 'normaal' gevonden hebben om wat stoort of voeding is te doden. Dit was de meest fysieke ontwikkelingsfase van de mens. 

Doch gelukkig heeft de mens al een hele ontwikkelingsweg afgelegd en in de huidige tijd kunnen we reeds vaststellen dat dat als een geliefde vermoord wordt door iemand anders dan jij, je middels je emotionele (menselijke) ervaring evengoed tot besef komt/kan komen dat dit niet OK is. Dit duidt op de emotionele ontwikkelingsfase van de mens, met als gevolg dat de mens gaat nadenken (kleine denken) over het gebeurde en daaraan mentale conclusies gaat koppelen voor zijn/haar toekomst. 

Naarmate de mens thans meer en meer groeit in bewustzijn, en aldus meer en meer bewust wordt dat het noodzaak is om te leven zonder schade te berokkenen aan wie of wat dan ook, zal de mens weten dat iemand vermoorden niet OK is vanuit bewustwording, vanuit het Grote Weten.

In de huidige tijd kunnen we dus (gelukkig) stellen: 

Je hoeft niet (meer) noodzakelijk iemand 'ooit' vermoord te hebben om te weten of dit goed of fout is. 

Je hoeft niet (meer) noodzakelijk iets zelf gedaan te hebben om te weten of iets goed of fout is. 

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.