Vrede voor de Wereld en de Kracht van Water


Graag breng ik onder de aandacht een boeiend project voor

Wereldvrede, middels de Kracht van Water

www.messageonabottleproject.com

Yolanda Philippens werd geïnspireerd om de werking van water en zijn mogelijkheden, zoals aangereikt door Masaru Emoto,

aan te wenden als kracht om WereldVrede te bespoedigen en te activeren.

Water is een ongelooflijke geleider en zo belangrijk binnen en op

Planeet Aarde en al haar leven.

 

De start is gegeven op 21 september 2022,

doch kent geen einde; laten we dit samen verderzetten. 

Bovenstaande afbeelding is het kristal voor Liefde en Dankbaarheid - cfr Emoto. 


Werken met water is de eenvoud zelve. 

Vul een fles met water, schrijf met de juiste intentie woorden op de fles,

spreek de woorden uit of zing, maak muziek, en zoveel meer.

Alles wat binnen jouw mogelijkheden en talenten ligt. 

Ga dan naar een plaats van 'water', en giet het uit.

Verstrooi als het ware je mooie vibraties en boodschappen. 


 

 

Laten we vanuit 'wij-samen' dit project mee voeden, zo mogelijk dagelijks. 

Telkens je op een locatie bent waar 'water stroomt of aanwezig is',

een positieve warme waterboodschap verspreiden.

En is er geen rivier, meer of zee? ... water verspreidt zich ook doorheen de aarde. 


Doe maar ... het zal in eerste plaats jezelf verblijden om hieraan deel te kunnen nemen,

en je boodschap en warme energie zal zich over de wereld verspreiden. 

Voor meer concrete informatie verwijs ik graag naar de website MessageonabottleProject

Dankjewel Yolanda en alle deelnemers. Samen kunnen we veel! 

 

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Moge alle wezens gelukkig en vrij zijn,

en mogen mijn gedachten, woorden en daden hiertoe bijdragen.