Invloed op het Menselijke Lichaam

Gepubliceerd op 6 maart 2022 om 12:27

De 7 Stralen hebben een belangrijke invloed op de mens; enerzijds vanuit de instroom in al wat is, doch ook zijn ze van betekenis bij de opbouw van oa elke mens. 

Omdat mensen uit meervoudige energieën bestaan, worden ze door meer dan één straal beïnvloed:

- de straal van het fysieke lichaam

- de straal van het emotionele, gevoelslichaam

- de straal van het mentale lichaam

- de straal van de gecoördineerde persoonlijkheid

- de straal van de Ziel

- de straal van de Monade.

In de kinderjaren wordt iedereen hoofdzakelijk beheerst door de straal van het fysieke lichaam.

Later worden we beheerst door de straal van het gevoelslichaam, en daarna door die van het mentale lichaam.

Tijdens deze stadia is het niet mogelijk de straal van de Ziel met zekerheid te bepalen, want alleen de stralen van deze andere energieën treden op de voorgrond.

Later, tijdens de evolutie van het verder leven komen de persoonlijkheids- en zielstraal meer en meer naar voren. Dit is dan, laten we zeggen voor een groot deel, bepalend hoe iemand in het leven staat.

Tot de uiteindelijke verlichting, uitdrukking van de Monadische Straal.

 

Van Persoonlijkheid naar Ziel:

De verhouding tussen de persoonlijkheidsstraal en de Zielstraal kan men zich als volgt voorstellen:

Als gevolg van de beperkingen van de aardse persoonlijkheid (persoonlijkheidsstraal) kan een mens slechts bepaalde doelstellingen bereiken. Hierdoor gaat de mens 'op zoek'; een verlangen om te groeien in bewustzijn. Hoe meer men groeit in bewustzijn, maw hoe meer men in de Ziel openbloeit des te meer komen de kwaliteiten van de Ziel (Zielstraal) aan de oppervlakte.

Bvb: De persoonlijkheidsstraal duidt op iemands beroep of carrière in de buitenwereld, zijn uiterlijke verschijning, zijn levensrichting, doel en intentie. Aan de andere kant duidt de Zielenstraal op iemands fundamentele kwaliteit en de manier, waarop hij zijn doel bereikt.